Competitie

De KoggenHet is een inatiatief van een enthousiast lid (ik dus) van de Golfclub “De Koggen” met als Homecourse Golfbaan Spierdijk.

Deze Golf Cup competitie is ontstaan doordat in de winterse periode geen qualifying toernooi c.q. competitie gespeeld kan worden. Daardoor onstaat een periode die vrij in te vullen is. Door spelers/leden kwam de behoefte om toch iets aantrekkelijks te creëren. Waardoor het niet een al te vrijblijvend spelletje zou worden. Zodoende heb ik een idee voorgelegd aan onze senioren t.a.v. duur van de  competitie en speltype. Daarnaast wordt getracht om ook een tweetal toernooien te organiseren. Inmiddels zijn we het derde seizoen aan het afsluiten. Deze competitie gaat over een periode van ongeveer 20 weken, en heeft een bijzonder format. In deze competitie wordt zowel het Strokeplay en StableFord systeem samengevoegd in een ranglijst.

Wat is het systeem en de puntentelling.

Strokeplay zijn de slagen die worden gemaakt per hole c.q. totaal in de baan, over 9 of 18 holes. Op die basis worden bonuspunten toegekend. Het Stableford systeem bepaald de ranglijst van de speeldag en geeft de ranglijst weer zoals gewent. Hieraan worden punten toegekend van de eerste tot en met de twaalde plaats. De beste resultaten behaald over 10 wedstrijden tellen mee voor het opmaken van de eindstand.

De punten voor de nummer 1 en 2 zijn 21 en 18 punten. Voor de overige plaatsen wordt een glijdende schaal naar beneden de volgende punten toegekend, te weten 15-13-11-9-7-5-4-3-2-1.   Om de behaalde prestatie(s) extra elan te geven wordt voldoende ruimte tussen de getallen reeks opgenomen. De reeks is opgebouwd met verschillen van 3,  2 en 1 punt(en) onderling. De overige spelers krijgen dan 0 punten.

Bonuspunten.

golfbal01De bonuspunten worden bepaald op basis van de volgende onderdelen nl.

a. aantal speler per wedstrijd in rangvolgorde (bijv.1+2+3+4+5=15),

b. het aantal gespeelde holes (bijv. 9 of 18),

c. je huidige HCP tijdens de wedstrijd en

d. de categorie waarbinnen je HCP bevind, met uitzondering van 1 en 2 (is nieuw).

De berekening is als volgt, het ranggetal (bijv. 15, zie onder a.) wordt vermenigvuldigd met het aantal holes (bijv. 9 of 18) wat op dat moment wordt gespeeld. Dit getal wordt gedeeld door ieder z’n eigen behaalde Stroke slagen en z’n eigen HCP en de uitkomst is/zijn (de) bonuspunten die nog vervolgens wordt vermenigvuldigd met de HCP categorie. Het eindresultaat wordt  opgeteld bij je ranglijst punten.

Formule.

Hierbij een rekenvoorbeeld: 5 spelers is 1+2+3+4+5=15, 9 holes, stroke slagen 55, HCP = 28 in categorie 5, vierde plaats = 13 punten.

De formule is (((15×9)/55)/28)*5)=0,44 bp+13=13,44 punten. De verkregen bonuspunten (bp) vervallen nooit.

Een tweede voorbeeld; De formule is (((15×9)/45)/11,8)*3)=0,76 bp+13=13,76 punten. Zie hierbij het verschil van +0,32 punten t.o.v. eerste voorbeeld.

Een derde voorbeeld; De formule is ((15×9)/40)/8)=0,28 bp+13=13,28 punten. Zie hierbij het verschil van -0,16 punten t.o.v. eerste voorbeeld.

Om in aanmerking te komen voor hoge bonuspunten is het raadzaam je HCP zo laag mogelijk zien te krijgen.  Tot een HCP van 11,3 want dan geldt de categorie regel niet meer. Dus werk aan de winkel. Zoals eerder is aangegeven gaat de uiteindelijke ranglijst over de 10 beste wedstrijd resultaten of minder. Na 10 wedstrijden worden de slechste resultaten in het overzicht d.m.v. een grijze kleur afgedekt en uit de bijtelling gehaald. Het gaat hier alleen om de StableFord punten. Deze worden automatisch in de op dat moment geldende standen verwerkt.

Kalender

Copyright © 2013. All Rights Reserved. HomeART RoBeZ